MHT Spectro Shade – spektrofotometr, urządzenie do cyfrowej oceny koloru.

Znajduje zastosowanie w protetyce i implantoprotetyce.
Spektrofotometr analizuje ilość światła pochłanianego przez obiekt w całym zakresie pasma widzialnego 380 do 720nm.
Kolor postrzegamy dzięki trzem składnikom jasności, nasyceniu i barwie. Te składniki oraz transparencję oraz transluminescencję analizuje spektrometr.
Wykonywana jest pełna mapa kolorystyczna zęba. Po skończonej pracy jeszcze w laboratorium można sprawdzić zgodność koloru z zębem pacjenta. Kolor pracy dobieramy indywidualnie w postaci mapy pozostaje w naszej bazie pacjentów.

Kolor to podstawa

Zaufaj 20 letniemu doświadczeniu